48178195-4A05-4456-A2D0-16B151F50A11

Hasan H. Yıldırım & Hüsein Erkan

Kürdler, sizin sizden haberiniz yok. Satılıyorsunuz, ruhunuzduymuyor. Alıştırmışlar sizi. Hırsız, yalancı, çapsız, mafyacıliderlerinize bıjı“, bıjı demeye.

Hele bir düşünün niye?

Bu Kürd/Kürdistan satıcıları buna değer mi?

En gurur duyduğunuz, övündüğünüz güneye bakın.

Övündüğünüz ne var?

Sahi Kürdistan’ın güneyi Kürdlerin elinde mi?

Yanılmış olmayasınız?

Güneyin satılmış lider ve kadrolarına bakın. Ya Türklerin, yaFarsların, ya Arapların kucağındalar.

Kürdistan’ın güneyinde Türkler, Farslar ve Araplar at koşturuyor. Kurtarılan olarak bilinen Kürdistan’ın güneyiTürkiye, İran ve Irak’ın arka bahçesine dönmüş.

Kürd milletin servetini emen güneyde kaç Türk ve İran şirketinin olduğundan haberiniz var ?

Kürd milletinin serveti ya İran‘a, ya Türkiye‘ye peşkeşçekiliyor.

Bu da yetmiyor.

Hewler iktidarını elle geçiren mafya bozuntuları Kürdmilletini siyasi olarak sattıkları gibi coğrafya olarak ta bölmüşler. Güneyin ortasında geçen Dergele sınır kapısıutancı orada duruyor.

Ey Kürdler, bundan haberiniz var ?

Hewler iktidarını ele geçiren Barzaniler, sömürgecileridüşman kategorisinden çıkaralı on yıllar oldu. Öyle birduruma gelinmiş ki Kürd toplumu tanınamaz hale gelmiş.Tüm milli dinamikler paramparça edilmiştir.

Buna yol anlar mafyalaşmış Barzani ailesidir. Ve de onlarındömen suyunda yüzen kimi YNK yöneticisidir. Buna rağmenkimse kimseye güvenmiyor. Güvendikleri İran ve Türkiyedostları oluyor. Onlar da politikaları gereği, Kürd millet haklarını boşa çıkarmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar.Kürd milletini boğuyorlar. Sadece hırsız liderlerimize Kürdmilletinin servetini kendilerine kelepir fiyatına satmaları içinalan açıyorlar. Onun dışındaki tüm kanalları kapatmışdurumdalar. Onlar da hadımlaştırılmış bir halde buna fit oluyorlar.

Bu duruma birdenbire gelinmedi. Uzun bir tarihi geçmişi var.Mafyalaşmış Barzani ailesi, Kürdistan‘ın diğer parçalardakiKürdleri hiçbir zaman kendilerinden görmedi. Herkesikendine düşman gördü. Kürdistan’ın diğer parçalarıüzerindeki devletleri kendilerine daha yakın gördü. Onlarıntetikçisi oldu. Bu yolla kendilerini sömürgecilerin kucağındayaşattı.

İranlılara sorulmuş: “Celal Talabani kimin adamı?“ diye. İranlıların cevabı: “Celal Talabani kimsenin adamı değildir, kendi adamıdır,“ denilmiş. SonraBarzaniler kimin adamı?“ diye sorulmuş. Cevap: “Kim para ve silah kendilerine verirseBarzaniler onların adamı, onların tetikçileri olurlardenmiş.

Kimi çevrelerce YNK’nin İran işbirlikçisi olduğu iddiası var. Bu doğru değildir. Evet ilişkileri var ama ne İran YNK’ye, ne de YNK İran’a güvenir. Fakat İran’ın esas ilişki içinde olduğuIrak-PDK veya Barzani ailesidir. Yalnız burada bir sıkıntıyaşanır. Barzanilerin Türklerle de ilişkileri daha derindir. İran bunu bildiği için YNK ile ilişki kurarak Irak-PDK veyaBarzanileri denetime alıyor. Realite budur.

İran’ın YNK’den çok Barzaniler ile ilişkisi daha çok derindir. İran-PDK önderlerini 1967-1968 yılında katledip bir römorkadoldurup İran Şahı‘na teslim eden Mustafa Barzani’ninkendisidir.

1979 yılında yine İran-PDK önder ve peşmergelerini İran molla rejimi adına katleden Mesud Barzani’nin kendisidir. Veyine Yekitiya Şoreşkeran örgütünün önder ve katrolarınıöldüren Mesud Barzaninin kendisidir.

Saitler ve arkadaşlarını katleden Irak-PDK veya Barzanilerdir.Olayın üzerinde 50 sene geçmesine rağmen mezar yerleri bilebilinmiyor. Cesetler Türklere mi verildi yoksa?

Kürdleri Türkleştirmek için devreye konulanbarış ve çözümsüreci”ni detekleyen yine Irak-PDK veya Barzanilerdir.

Kim bilir Barzanilerin bu tür ne gibi başka ihanetleri var.

Saymakla bitmiyor ihanetleri. Ama gel görkü Kürdlerin bellikesimi bunu göremiyor. Görse bile üç maymunu oynuyor. Görmedikleri ve görseler bile oralı olmadıkları sürece,bağımsızlık bir yana, hak kazanma da unutun. Ama gel görki, bu aptallar hala Barzanilerden bağımsızlık bekliyor. Aptallık parayla değil ki. Bir bilen ne demişti? “Aptallık; gerçeği bilerek gerçeği görerek hala yalanlara inanmaktır.“ Lider tapıcı müritlere ithap olunur. Ha birde yavru kuş misaligagası açık olup ta maaş ve ihale beklentisinde olankemikçilere.

Akılı olun. Bu hırsız, satıcı, hadımlaştırılmış lider bozuntularıbırakın Kürdleri kurtarmayı, beş Türk lirasına satışaçıkarmışler. Görün artık bunu.

Sanmayın ki; şu an güneyde kazanılmış bazı mevziler busatılmışların işidir. Bu mevziler ABD ve müttefiklerin ortayakoydukları ve süren planın sonucudur. Bir de 1991 yılındakiayaklanmayı örgütleyen Mustafa Nawşirvan ve YNK önderliğidir. Fakat 1992 yılından bu yana Hewler iktidarını elegeçiren Barzaniler Kürdler lehindeki gelişmeyi boşa çıkardı. Kürdlerin milli birliğini bozdu. Toplumu kutuplaştırıpdüşmanlaştırdı. Barzani hanedanlığını kurdu. Şimdi astığıastık, kestiği kestiktir. Bunu da Kürdistan’ın güneyine taşıdığıTürk devlet güçleri sayesinde yapmaktadır. İran molla rejimindesteği ile sürdürmektedir.

Kürd milleti, bu kadar korkunç bedeli Barzanilerin saltanatıiçin mi verdi?

 

Kürd millet dostları Barzanilerin saltanatı için mi Kürdlereyardım etti?

 

Bu lider bozuntuları istesin istemesin Genişletilmiş Orta DoğuProjesi‘nin (GOP) sahipleri Kürdleri devletleştireceklerdir.Kürdlerin kucağına Kürd devletini koyacaklardır.

Bu plan ve proje Barzanicilerin işine gelmiyor. Devlet kurulursa hırsızlık, hortumculuk artık yapamayacaklar. Bunubildikleri içindir ki; devletleşmek istemiyorlar. Bugüne kadarçift başlılığın sürdürülmesinin amacı zaten budur.

Milli ordu, milli istihbarat oluşumunu, milli eğitim, bağımsızyargı ve şeffaf ekonomik bir ortamı engeleyen Irak-PDK, dahadoğrusu Barzani ailesidir.

Kürd milletinin devletleşmesini engelleyen bu durumdur. Budurum aşılacaktır. Bu da GOP sahiplerinin desteğiyleKürdistan halkı tarafından aşılacaktır. Ya bu mafya çöp tenekesine atılacak, ya da burunlarısürtülecektir. Akibetleri Saddam ve Kaddafi gibi olacaktır. Bakalım artık. GOP sahipleri neyi nasıl planlıyor, bekleyipgöreceğiz.

 

31 Temmuz 2020