48178195-4A05-4456-A2D0-16B151F50A11

Hasan H. Yıldırım & Hüsein Erkan

Zaman zaman yazılarımızın altına insanlar yorum yaparkensoruyorlar. “Kürdistan’ın bağımsızlığı mümkün müdür? Buçok zordiye görüş belirtiyorlar.

Evet Kürdistan bağımsızlığı mümkün. Çok zor olduğu da kesin. Dünyada Çervobil’den sonra çözümü en zor olan birsorun. Ama çözümsüz değildir. Eğer Kürdler bir millet veKürdistan bir ülke ise; Kürdler ve Kürdistan bölünmüş, paylaşılmış ve egemenliğine el konuşmuşsa bunun çözümüdeKürdistan’ın birliği ve bağımsızlığıdır. Bu bir haktır. Kürdlerbu hakkını her koşul altında savunmalıdır. Programını yapmalıve bunu mücadelesiyle pratikleştirmelidir.

Burada bir realiteyi dile getirmek istiyoruz. Kürd sorunu veKürdistan sorunu farklı çözüm biçimlerini gerektirir. ÇünküKürd sorunu ve Kürdistan sorunu farklı sorunlardır. Kürdsorunu, sömürgeci devletin sorunudur. Sömürgeci devlettedemokrasi geliştikçe çözülecek olan sorundur. FakatKürdistan sorunu ülke, millet, iktidar ve bağımsızlıksorunudur. Sömürgeci ülkeden kopma sorunudur. Kürd siyasiçevreleri bunu net olarak açığa çıkarma göreviyle karşıkarşıyadır. Kürdistan sorunu, Kürd sorununaindirgenmemelidir. Bunu sömürgeci sistemin kimi kanatlarızaten yapıyor. Kürdistan sorununu boşa çıkarmanın planıdırbu. Sömürgeci bir mantıktır. Kimi Kürd siyasal güçleride buoyunda görev almış durumdadır. Bu da Kürdistan sorunununçözümünü zorlaştırmaktadır.

Kürd/Kürdistan’ın kurtuluşunun kökten çözümünün tek birçözüm biçimi vardır. O da bağımsızlığın hedeflenmesidir. Çünkü bir milletin kendisini geleceğe insanca taşıması içinbağımsızlıktan başka çare yoktur. Kürdistan halkınındesteğinin alınmasının ve uluslararası güçler tarafındanciddiye alınmasının yegane yoluda budur. Kürdler bağımsızlıkhedefine odaklanırken ara çözüm biçimleride gündemegelebilir. Fakat bu çözümler geçicidir. Sorunun çözümününkendisi değildir. Dahası Kürdistan sorunu demokrasi sorunudeğildir. Ayrıca Kürdlerin görevi sömürgeci ülkeyidemokratikleştirmek değildir. Velev ki, sömürgeci ülkedemokratikleşti, bu milli meselenin çözümü değildir. Bugündünyada birçok ülke demokratiktir ama egemenliğine aldığımillette bir hak tanımadığı da bilinmektedir.

Hele Orta Doğu gibi bir bataklıkta debelenen ırkçılığın vecihatçılığın hakkim olduğu Anadolu, İran ve Arap toplumlarıhiçbir zaman Kürdlerin önünü açmazlar. Çözümleri Kürdleriyok sayıp yok etme üzeri bir politika üzerine inşa etmişlerdir. Bu nedenle kimse bu toplumlarla Kürdlerin eşit temelde biryaşam kuracağı hayalini kurmasın. Ki, bu hayal özeliklesömürgeci devletlerin derin dehlizlerinde oluşturulur ve kimiKürd siyasal yapıların önüne konulur. Bunlar biliniyor. Sorunbunun aşılmasıdır. Bu da Kürdistan’ın bağımsızlığınınhedeflenmesidir. Bunu gerçekleştirmenin yolu hiçbirdemokratik yol ve yöntem ıskalanmadan esasında odağındasilahlı bir mücadele ile kazanılır. Çünkü Kürdistan kılınç vekalkanla ele geçirilmiş, şimdi tank ve topla korunmaktadır. Sömürgeci, bu politikasından da vaz geçmiş değildir, vazgeçeceğide yoktur. Bu nedenle Kürdlerin önünde tek biralternatif kalıyor. Vuruşmak.

Fakat burada bir çıkmaz var. Düşmanın elindeki savaştekniğine karşı Kürdlerin elindeki araç ve gereçle savaşkazanılamaz. Kürdler yüzyıllardır savaşıyor ama bir türlü biravuç toprağı özgürleştiremedi. Çünkü savaş sadece KürdlerleTürk, Arap ve Farslar arasında olmadı. Kürdler her sömürgecilere saldırdığında karşılarında dünya devletlerinigördü. Kürdler tüm dünyayı yenemezdi ve yenemedide.

Fakat şimdi dönem değişmiştir. ABD başta olmak üzere dünyaKürd/Kürdistan sorununun çözümünden yana. ÖzelikleABD’nin devlet politikasında bağımsız Kürdistan’ınkurulmasıda vardır. Trump gibi çerçilerin politikasına bakıpABD’nin Kürdlere düşmandır sonucuna varılması doğrudeğildir. Bu mantığı özelikle Kürd millet düşmanları Kürdlereempoze ediyorlar. Bunun nedeni açıktır. Kürdleri ABD’denuzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Kürdler bu oyunagelmemelidir. ABD’nin Orta Doğu Projesine göre politikabelirlemelidirler.

Bu, Kürdlere sonsuz olanaklar sunar. Burada Kürd siyasalhareketlerin omuzuna biniyor. Onlardan istenilensömürgecilerden uzak durmaları, milli bir siyaset sahibiolmaları, bunun zemininde milli birliklerini kurmaları vebağımsızlığı hedeflemeleridir. Bu durum doğru değerlendirilirve gereği yapılırsa Kürdler kendi milli kimlikleriyle dünyamilletleri camiasında yerini alır.

26 Temmuz 2020