48178195-4A05-4456-A2D0-16B151F50A11

Hasan H. Yıldırım & Hüsein Erkan

Osman Baydemir, adeta, fitilini tutuşturduğu bir bombayı ortaya attı.

Kıyamet kopmus gibi bir etki yarattı.

Akla gelmeyen teoriler üretildi.

Kişiliği, geçmişte dile getirdiği söylem ve pratiği masaya yatırıldı.

Kimi de bunları es geçerek, son açıklamasına dikkat çekti.

Biz, Osman Baydamir’in kişiliği, önceki söylem ve eylemlerine takılmıyoruz.

Fakat, son çıkışını önemsiyoruz.

Osman Baydemir, durup dururken bu açıklamayı yapmadı.
Üzerinde durularak, düşünülerek, gelen tepkileri de göğüslemeyi kabullenerek, sürecin ruhuna denk gelen bir açıklama yaptı.

Açıklama önemlidir, önem ve değer verilmelidir.

PKK dahil tüm Kürd siyasi hareketleri bir yol arırımına gelmiştir.

Önlerinde iki yol görülüyor:

Ya Türk ve Türkiyeleşecekler, ya da Kürd ve Kürdistanileşecekler.

Osman Baydemir’in açıklaması bu anlamıyla değerlidir.

Burada PKK dışı siyasi güçlerin pek fazla yapacakları bir şey yoktur, etkili güçler değildirler, pratik olarak bir katkıları olmayacak ama siyasal anlamda bir etkide bulunabilirler.

Burada sorun PKK camiasının omuzlarındadır.

Ya, uzun süreden beri resmi görüş olarak savunulagelen, “ortak“larla başlayan ve biten görüşlerde direnecekler ve sonuçta Türk ve Türkiyeleştirecekler, ya da bunu aşıp Kürd ve Kürdistanileşmeyi siyaset edinecekler.

Bizim desteğimiz ve dileğimiz ikinci gelişmeden yanadır.

28 Mayıs 2020