Reklamlar


Hasan H. Yıldırım & Hüsein Erkan

Hewler semalarında Saddam Hüseyin’in, İran Mollalarının, Türk ırkçılarının ruhu dolaşıyor. Barzaniler, Saddam, Molla ve Türk ırkçıların postuna bürünmüş despotlar olarak, Kürd halkına kan kusturuyor. Hak, hukuk yok. Adalet hak getire. Osmanlı paşaları gibi katli vaciptir dercesine konuşanın dilini kesiyorlar, başını uçuruyorlar. Kendilerinden olmayanı zindanlar da çürütüyorlar. Kimseye konuşma hakkı tanımıyorlar. “Ya benim xulamlarımsınız, ya düşmanımsınız” düsturunu uyguluyorlar. Barzani Aile Mirliği kanunlarını uyguluyorlar. Astıkları astık, kestikleri kestik. Bu da yanlarına kar kalıyor. İşte buna despotizm denir. Soran Omer bu despotizmin son kurbanı. İkinci bir Mustada Selim’i vakası.

Kimdir Soran Omer?

Komela İslam’ın Parlamenteri. İki dönemdir Kürdistan Parlementosu’na seçiliyor. Bir önceki dönemde Kürdistan Parlementosu İnsan Hakları Komisyon Başkanı idi. O süreçte Kürdistan’ın güneyindeki soygun, talan, adam kayırma, rüşvet, cinayet ve genel olarak insan hakları alanında önemli olayları araştırdı, hem Parlemento’ya sundu, hem de kamuoyuyla paylaştı. Bu nedenle uzun bir süre Barzaniler tarafından Hewler’e girmesi engellendi.

Fakat, Soran Omer Kürdistan’daki mevcut kötü gidişatın nedenlerini araştırmaktan kendini alıkoymadı. Bu konuda özelikle Wikileaks Belgelerine ulaştı. Yüzlerce raporunu inceledi. Bunu kamuoyuyla paylaştı. Bunun üzerine Hewler mafya hükümetinin Başbakanlık koltuğunu işgal eden Mesrur Barzani’nin talimatı ile Hewler mahkemesi Soran Omer hakkında soruşturma açtı. Yargılanması için, Parlemento’dan Soran Omer’in dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Bunun üzerine, Parlemento hemen harekete geçti. Bir oturum düzenledi. Oturum başlar başlamaz Irak-PDK ve etkisindeki Parlementerler dışındaki Parlementerler salonu terk ettiler. Irak-PDK ve suç ortakları, Türkmen Parlementerlerin de oylarıyla Soran Omer’in dokunulmazlığını kaldırdı.

Evet bu yöntemle Kürdistan’daki kötü gidişatı ifşa eden sesler susturulmaya çalışılmaktadır.

Peki, Soran Omer ne yapmıştı?

Soran Omer, 01 Nisan 2020 tarihinde Peyam TV’de bir açıklama yapmıştı. Yaptığı açıklamada, ABD’ne ait RRT kuruluşu Hewler’e gelerek Kürdistan’daki yönetim şekli, ticaret (ekonomik işleyiş) ve yolsuzluk üzerine bir araştırma yapıyor ve bunu raporlaştırarak ABD Dışişleri Bakanlığı ve bazı devlet kurumlarına gönderiyor. Wikileaks bu raporu ele geçiriyor ve yayınlıyor. Raporda Kürdistan Hükümeti Başbakanı Mesrur Barzani’nin büyük ortağı olduğu ve 2002 yılında kurulan Sterk grubun bünyesinde 12 tane büyük şirket ve bir bankanın (Arti Bank) bulunduğunu yazılıyor. Ayrıca, Sterk grubunun başka 10 adet şirketle de önemli ortaklıklarının olduğunu ve bu şirketlerden de önemli paylarının olduğunu tespit ediyor. Sterk grubunu başında Irak-PDK kadrosu Perwer Pédawi’nin bulunduğunu ve yine Arti Bank’ın başında da Irak-PDK kadrosu Huméle Gerdi’nin bulunduğunu açığa çıkarıyor.

Sterk grubun bünyesindeki şirketlerden San Oil, Kürdistan Hükümeti adına bütün petrol çıkarma, işletme ve anlaşmalarını yapıyor. Spik şirketi aynı şekilde Gas işleri, MRF şirketi inşaat işlerini yönetiyor. Belgelerde anlatıldığı üzere Kürdistan’ın güneyindeki bütün altyapı, ticaret, ilaç, eğitim, güvenlik, yol, su, elektrik; kısacası Kürdistan’ın güneyinde devlet veya hükümet adına bütün her şeyi bu şirketler yapıyor. Fakat elde edilen gelirler devlet ve hükümet kasasına değil, başta Başbakan Mesrur Barzani olmak üzere, ortaklarının kasalarına aktarılıyor.

Wikileaks’in ifşa ettiği raporda sonuç olarak Mesrur Barzani’nin büyük ortağı olduğu Sterk grubun Kürdistan’ın güneyinde ekonominin çökmesine, yani ekonomik krize ve yolsuzluklara sebep olduğunu belirtiyor. Soran Ömer, bunları Peyam TV de dile getirmesinden dolayı, Mesrur Barzani kendi denetimlerinde olan Hewler mahkemesi vasıtası ile dava açıyor ve Irak-PDK ve Türkmenlerin desteği ile Kürdistan Parlamentosu’nun 07 Mayıs 2020 tarihindeki oturumunda, Soran Ömer’in dokunulmazlığı 111 üyesi bulunan Parlamento’da 57 aleyhte oyla kaldırılıyor.

Bu girişimle Soran Omer susturulmaya çalışılmaktadır. Bunun üzerine Soran Omer yaptığı bir açıklama ile Kürdistan Parlementosu’nun çalışmalarının geleceği açısından çok tehlikeli ve keyfi bir girişim ile karşı karşıya olduğunu belirtti. 29 yıldır bu zihniyet ile yönetilen ülkemizde, yönetim zaafiyetinin olduğunu, ayrıca, 30’un üzerinde yabancı temsilcinin bulunduğu ülkemizde, yönetimin bu bu tavrıyla; parlementonun misyonuna ve parlementerlere yazık ettiğini belirti.

Soran Omer, açıklamalarının devamında, Parlamento yasasının 24. Maddesi’nin 2. Fıkrasına göre; Parlementerler görevlerini yerine getirirken yürütmeyi denetleme sürecinde hükümetleri eleştirirken veya herhangi ciddi bir iddia da bulunurken bunları belgelemezse, yani şiddet içermeyen sözlü açıklamalarda verilen en ağır ceza, para cezasıdır. Söylenen bir iddia veya iftira asılsız ise, belgelenmiyorsa ve dava açılırsa; para cezası verilir, bu para cezası ödenmezse, maksimum 6 ay hapis cezası verilir. Soran Omer, devamla, Parlemento tüzüğünün 4. Maddesi’ndeki “kriminal suç işleyenlerin mahkemelerin talep ve istemleri ile dokunmazlıkları ele alınır ve kaldırılır” bendine dikkat çekerek, Irak-PDK’nin at koşturduğu Kürdistan Parlamentosu’nda kendisine kriminal suçlu muamelesi yapıldığını belirtti.

Soran Omer, açıklamalarının sonunda, “bugün bana yapılan Parlemento ve Parlementerlerin görevlerini yapmaya zorla engel olmaktır. Mahkeme ülkemizdeki derin ekonomik kriz ve sefalete sebep olanları araştıracağına bunu açıkladım diye bana talimatla dava açmıştır. Wikileaks’ın ele geçirdiği RRT Raporu’nda Sterk grupun çok güçlü ekonomik bir güce sahip olduğunu belirtmekte, hatta ‘devletten kat be kat güçlüdürler, daha zengindirler’ demesine karşılık mahkeme bunları neden araştırmıyor demektedir. “Bu çevreler bu paraları nasıl kazanmışlar, niye bu soruşturulmuyor? Ben sadece Wikileaks’ın ele geçirdiği RRT Raporu’nda bunlar yazılıyor dedim diye dokunulmazlığım kaldırılıyor. Burada suçum ne? Ben sadece mevcut yönetimin icraatlarıyla devletin soyulduğunu kamuoyuna ilettim. Halkımın bir parlementeri olarak görevimi yaptım. Şimdi bu devlet sırrını ifşa etmek mi oluyor?”

“Ben sadece Hewler’de kurulan soygun sistemine dikkat çektim. Ekonomik krizin neden kaynaklandığına işaret ettim. Halkın içine sürüklendiği ekonomik sıkıntıların nedenine dikkat çektim. Bu suç mu? Kuşkusuz bu suç değildir. Ama soygun sistemi kuranları teşhir ettiğim için ellerine geçirdikleri iktidar gücüyle susturulmaya çalışılıyorum. Ki, çoğu insanımız bu yöntemle susturulmuştur. Dilsiz bir topluma dönüştürülmüşüz. Halkımız bu duruma sokulmuştur. Hükümet çalışanları 5 aydır ancak bir maaş alabilmişlerdir. Halk olarak derin bir ekonomik kriz yaşamaktayız. Bu ekonomik ve insani krize sebep olanlara ve kötü yönetime karşı halkın bize verdiği bir görev vardır. Bu görevi yapıyorum ve yapacağım, hiç bir hukuksuzluktan korkmuyorum.“

Evet, Soran Omer’in işaret ettiği gibi halkımız soyulmaktadır. Halk açlık sınırına sürüklenirken, Hewler iktidarını ele geçiren Barzani ailesi ve Irak-PDK yönetimi, devleti soymaktadırlar. Mevcut kurumlar Barzani ailesi ve suç ortaklarının çıkarına hizmet etmektedir. Uzun süredir iddia ettiğimiz gibi, mevcut kurumlar Barzanilerin birer icra kurumudur. Bunu dediğimizde bizim Kürdistan’ın güneyine düşmanlık yaptığımızı iddia edenler neredeler? Biz Barzaniler halkımızı soyuyorlar dediğimizde bu çevreler belgeler nerededir diyorlardı. İşte size Wikileaks’ın ele geçirdiği RRT Raporu.

Herkes aklını başına toplasın. Barzaniler Kürdlük adı altında sömürgecilerle birlikte halkımızı soyuyorlar. Bu mantıkla bağımsızlık ilan edilemez. Biz bunu dile getirdiğimizde yine aynı çevreler bizi bağımsızlık karşıtı ilan ettiler. Şimdi kimin soygun sistemini savunduğu, kimin bağımsızlık karşıtı olduğu, Wikileaks’ın ele geçirdiği RRT Raporu’ndan da açıkça ortaya çıkıyor. Bunu görmeyen ve karşı çıkmayan herkes, bu soygun sistemin suç ortağı olmanın ötesinde, bağımsızlık karşıtı da oluyor.
Bu da böyle biline!..

8 Mayıs 2020

Soran Ömerin açıklamalarını dinlemek için aşağıdaki linke tıklayın

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=763762664156085&id=152858888093521