86329639-CEE9-4716-BD1C-A6398536706C

Nurettin YILDIRIM

Putin, Erdoğan mutabakatında ortaya çıkan sonuç, Trump’ın temsilcisi Pice ile Erdoğan arasında varılan mutabakatın sürdürülmesi şeklinde olduğunu söylemek mümkün.
Anlaşmanın en önemli maddesi:
1-Türk işgali Gre Spi ve Serékani arası alanla sınırlandırılması ve bu bağlamda işkâl’ın durduğu yerde sonlandırılması sağlanmıştır.
2- Rojava ‘nın Gre Spi ve Serékani alanı dışındaki diğer alanlar Süriye ordusunun denetimine bırakılması kabul edilmiştir. Bununla Türkiye’nin öngördüğü etnik temizlik vb.saldırganlığının önü kesilmiştir.
Sınırların korunması sorunu Süriye ordusuna bırakılması zaten daha önce Rusya gözetiminde DSG, rejim arasında bir anlaşmaya bağlanmıştı. Bu durum bu anlaşmayla sağlama alınmış oldu.
3 Diğer bütün maddeler bu iki başlık eksininde ayrıntılandırılmış konulardan ibarettir.
Anlaşma olumlu, olumsuz yanlarıyla birlikte çok bilinmeyen denklemlerle dolu bir süreci barındırmakladır.
Bu anlaşmada da taşlar yerine oturmadığı herkesin malumu. Belliki bu hamur daha çok su kaldırır.
Kürdler için hiç bir şey bitmiş değildir. Avantajlar ve dezavantajlar atbaşı gidiyor. Uluslararası kamuoyu Kürtlerden yanadır. Sahada neredeyse desteklenen haklı ve meşru görülen tek güç Kürdlerdir.
Kürdler bu süreci derlenme toparlanma anlamında iyi değerlendirebilirse sonuçtan kazançlı çıkabilir. Hem kendi içinde hızla ulusal birlik oluşturarak ortak adımlarla sureci karşılar ve bunu uluslararası diplomasiyle taçlandırmayı başarırsa varolan tehlikeli savuşturabilir ve geleceğini sağlama almada çok büyük ilerlemeler kaydedebilir. Bu mümkündür.
Diploması alanında sürdürülecek ilişkilerde çok yönlü uzun ve kısa dönemli politik esneklik üzerinde Kürd halkının meşru, haklı ulusal taleplerini önceleyerek yol alması, artık olmasa almazıdır. Düşman ve dost belirlemesi bu eksene oturtularak ilişkileri iyi kötü ikileme boğmadan herkesle hakkettiği mesafeyi korumasını da unutmadan dengeli, ölçülü bir siyaset diplomasisini önemle geliştirmek zorundadır.
Onun için karamsar olmaya gerek yok. Bu yol uzun ve meşakkatli bir yol. Kürdler kazanım ve başarıları için zamana ihtiyaçları var. Mevcut durumun buna bir imkan sağlaması açısından anlamlı olabilir. Kürdler bu bilinciyle ve haklı ve meşru duruşlarıyla manevi olarak uluslararası alanda bulduğu destekle bölgenin en iyi avantajlarına sahip bir halktır. Bunu da her zaman akılda tutmak gerekir.
Bu anlaşma ne Süriye krizini, ne de bölgede var olan sorunları çözer. Mevcut durumda bölgede Rusya tek başına belirleyen aktör gibi. Bunu diğer aktörler sindirebilir mi? Bu ayrı bir mesele. Velhasıl yeni bir denklem üzerinden Kartlar yeniden karılacak gibi.
ABD’nin ne yapacağı halen belirsizken, Avrupa devletleri daha farklı bir rol üstlenmeye kendini hazırlamaya çalışıyor. Rojava ’da güvenli bölgenin BM.denetiminde olması yönünde talepler gelmeye başladı. ABD’de buna meyil gösteren işaretler var. Bu çok önemlidir. Bunu da not edelim. Ayrıca Avrupa’daki hareketlenmeler yeni bazı durumlara işaret ediyor. AB. bölgede daha aktif rol oynamak istiyor.

 

Ayrıca Türk devletinin bu işgalle ortaya koyduğu pratik ve işlenen suçlar nedeniyle beklenmedik hamleler gelebilir ve bunun sonuçları gelişmeleri daha farklı bir evreye taşıyabilir. Amerika’nın bölgede çekilip, çekilmeyeceği konusu hallen bir muamma. Trump’ın dengesiz ve günlük değişen tavırları nedeniyle borsaya dönüşen bir gel gitler dalgalanması anı vuruşlara gebedir. Yine ABD’de süregiden davalar ve yaptırımlar meselesi gündemini korurken, muhtemel gelişmelerle birlikte Kürdlerin hakları temelinde gelişen tepkiler her an bir çok yeni gelişmelere adaydır.
Gelişmeler hızlı, saat, saat değişiyor. Hiç bir şey göründüğü gibi çıkmıyor. Umudu büyütelim!
Her an her şeye hazırlıklı olmak gerekir.