9E9735D6-9853-450B-AC24-200CC4061D48

Nihat Veli Yüce

Konuyu irdelemeden önce fetih kelimesinin ne anlama geldiğine bakalım.

Fetih
“Bir kent ya da ülkeyi düşman elinden savaşla alma. Bir siyasal toplumun bir başkasını güç kullanarak egemenliği ya da denetimi altına alması ve başta ekonomik bakımdan olmak üzere sömürmesi.” TDK Sözlük.
Fetih “Şehirleri ve ülkelerin kapılarını, Allah’ın mesajını yaymak amacıyla İslâm’a açıp, İslâm idaresi altına almak demektir. Arapça’da “açma, yol gösterme, hüküm verme, galibiyet ve zafere ulaştırma” anlamlarına gelen fetih, kavram olarak İslâm’ın meşru gördüğü maksat ve usuller çerçevesinde, müslümanların Müslüman olmayan şehirleri, ülkeleri almalarına denir.
Biz işte bu yüzden işgal ya da istila değil, fetih deriz.”
Fetih nedir sorusunun islami yorumu. Semerkant dergisi.

Türk-İslam sentezinin bileşenleri olan türkçüler ve islamcıların bakış açısıyla fetihin özünün savaş, işgal ve sömürgeleştirme olduğunu görüyoruz. Erdoğan fetih diyerek islamcı ordunun işgalciliğine vurgu yapmış oluyor. Muhammedi ordu söylemlerinin özünüde bu oluşturuyor. Erdoğan islam halifesi, ordusu da müslüman olmayanların topraklarına islamın kılıcıyla müslümanlığı yayan muhammedi ordu olmuş oluyor. Neo emeviciliğe soyunan sarayın megelomanı ilk seferini kürdistan’a yaparak, islamın güneşinin doğduğu her yeri işgal etme hayalini dışa vuruyor. Bu ham hayaliyle kérdoğanlığa terfi etmiş oluyor. Zira kendisinin savaş olarak ilan ettiği bu işgale, başkası savaş dediğinde hop oturup kalkıyor. Ey be xérdoğan buna fetih diyerek bunun savaş ve işgal olduğunu kendin itiraf ettin. Xér kadar bile kavrayışın yokmu?

Kérdoğan bu fetih seferinde laikçisinden, kemalistinden, liberalinden, eski dönek solcusuna kadar hepsini, ardına takarak mayın tarlasında ilerliyor. Ne zaman mayına basacağı zaman meselesi, an meselesi.

KÜRT ULUSAL BİRLİĞİ
Kérdoğan Rojava topraklarına karşı giriştiği işgal ve soykırım hareketiyle, iradesi dışında Kürdistan’nın bütün parçalarında kürt ulusal bilincinin ve birlik ruhunun sıçrama yapmasına yol açtı. Tarihte görülmemiş düzeyde partilerin inisiyatifini aşan ve soykırım hareketinin tetiklediği ulusal birlik ruhu var. Kürdistani partiler içinde ulusal birliğe soğuk bakanlar dahi bu dalganın önünde duramıyor ve ulusal birliğin gerekliliğine vurgu yapmak zorunda kalıyorlar.

Diyalektiğin ruhudur, kötü şeyler iyi şeye dönüşebilir. Buradan kötülüğün sahipleri iyiye dönüşecekler sonucu çıkarılmasın. Her kötü şey kötü sonuçlara yol açmaz. Kimi tarihi dönemeçlerde kötü şeyler karşıtını büyütür. Karşıtını besleyerek çığa dönüşmesine yol açar. Kötü şeyler iyi şeye dönüşebilir ile anlatmak istediğimiz budur. Bugün xérdoğan’ın AKP’si, MHP’si, İYİ PARTİ’si CHP’si ve VP’si özcesi sarayın beşi biryerdesi işgalci, soykırımcı, sömürgeci zihniyetleri sonucu iradeleri dışında kürt ulusal birlik ruhunu şaha kaldıran bir sonuca imza atmışlardır. Tüekiye, Irak, İran ve Suriye devletleri ile bir araya gelip müzakere yapmaya hevesli olan kürdistani partilerin, kendi aralarında bir araya gelip, aralarındaki sorunları müzakere edip çözememeleri, işgalci saray zihniyetini cesaretlendirmiştir. Bugün Rojava’da işgal ve soykırım girişimine cesaret veren temel olgu, Kürdistan’ın dört parçasındaki partilerin ulusal birlik ruhuyla ulusal birlik kongresini yapıp tek vücut olma becerisi gösterememeleridir. İşgalci devletler kürtlere karşı birlikte hareket etme becerisi gösterirlerken, kürtler bunu başarıp birlik kurmayı başaramadılar. Bugün içinde bulunduğumuz tarihsel süreçte kürt halkının oluşturduğu ulusal birlik refleksinin kürdistani partilere sirayet etmesi ve ulusal birlik ruhuyla hareket etmeleri tarihsel bir zorunluluktur. Kürt ulusal kongresinin acilen toplanması ve ulusal birlik için gerekli adımları atması kürdistan sevdalılarının öncelikli görevi olmalıdır.

Gün ayrılıkları büyütme günü, küçük hesaplar yapma günü, parti ve örgüt çıkarlarını kürdistanın çıkarları önünde tutma günü, kişisel kin ve husumet gütme günü değildir. Bütün ayrılıkları uzun vadeli müzakere yoluyla çözmek üzere öteleyerek birliği öne çıkarma günüdür. Tarih her zaman bu fırsatı karşımıza çıkarmayabilir. Birlik ruhu ve birlik kongresinin örgütlenmesi, Kürdistan Ulusal Kongresi üzerinden tek ses olup bu bilinçle hareket etmek, uluslararası diplomaside de ciddiye alınmanın ve diplomatik baskılarla dünya hükümetlerini ve halklarını kürt halkının sesi olmaya götürecek stratejik bir hamle olacaktır. Umutsuzluğa izin verilmemeli, umutsuzluk için çok az sebep var, umut içinse çok. Yeterki birlik ruhuyla tek vücut olup direniş büyütülsün. Durum kötü değil, herşeye rağmen iyidir. Birliği büyüterek, umudu büyütme zamanıdır. Unutulmamalıdırki tarihi büyük birlik ve mücadele yoluyla bir araya gelen direnişçi halk yapar. Bu nedenle kendi gücüne güveni esas alarak birlik ruhuyla direnişi büyütmek zafere Kadar