9E9735D6-9853-450B-AC24-200CC4061D48

Nihat Veli Yüce

CHP eli kanlı işit bozuntularinı bu tezkere ile sarayın emrine vererek Kürtlerin, Alevilerin ve çağdaş seküler yaşam yanlılarının kaderini de sarayın insafına ihale etmiştir .

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması…”

Özellikle yabancı silahlı kuvvetler bölümüne dikkat edilsin. Yani “… ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması…” bölümü. Burada aynı amaca mutaf bölümünü geçin. Bunun kıymeti harbiyesi yok. Esasını ülkede bulundurma yetkisi vermesi oluşturuyor.

Bu yabancı silahlı kuvvetlerden kasıt İŞİD canilerinden, diğer cihatçı terör unsurlarından devşirilen ve suriye milli ordusu adı altında cilalanıp piyasaya sürülen tecavüzcü, gaspçı katiller sürüsüdür. Bunların başta aleviler olmak üzere, bütün seküler-laik kesimlere kafir gözüyle baktıkları ve katli vaciptir fermanını bu kesimlere uygun buldukları ve bu kesimlerin mallarını ve kadınları savaş ganimeti gördükleri, köle pazarlarında 10 – 12 yaşında kız çocuklarından tutalım 60 yaşında kadınlara varana dek, seks kölesi olarak alıp sattıkları, kendi beyanlarıyla ve Irak’ta, Suriye’de ve son dönemde İdlib ve Afrin’deki uygulamaları ile sabittir.

CHP yönetimine soruyoruz bu tezkere ile sarayın emrine verilen bu canilerin gelecekte saray tarafından alevilerin ve seküler yaşam yanlılarının üzerine sürülmesinin önünde hangi engel var? Bu tezkereyle bu yetkiyi saraya verdiniz. Yarın köşeye sıkıştığında sarayın belirlediği esaslara göre bu canilerin halkımızın üzerine sürülmesi önünde hangi yasal engel kaldı? Hiç bir engel kalmadı.

CHP sadece bu coğrafyadaki başta kürtler olmak üzere diğer halkları değil, alevileri ve ilericileri, çağdaş yaşam yanlısı seküler kesimleri de sarayın insafına terketti. Biliyoruz ki Tayyip iktidarda kalabilmek için her çılgınlığı yapacak, iktidarı için toplumu uçuruma yuvarlayacak megaloman bir kişiliktir. Sadece kendisi değil, yakın çevreside böyledir. En bariz örneği fırıldak Süleyman’dır. Böyle bir kişiliğe dışarıdan katiller sürüsü devşirecek yetkiler vermek intihardır. CHP bu tutumuyla, yaşanacak bütün zamların, adaletsizliklerin, haksızların ve hukuksuzlukların, zulmün ve yaşanan ve ileride yaşanacak kanlı süreçlerin ortağı olma sertifikasını saraydan almıştır. Kanlı ellerini hiç bir gerekçe temizleyemez. Kürtlerin, Alevilerin, ilerici, seküler yaşam yanlılarının mevcut yönetimiyle CHP’nin içinde bulunduğu ittifaklar silsilesi içinde yer almaları süreci kapanmıştır. Savaş suçluları ile işbirliği yapılmaz, savaş suçluları yargılanırlar. CHP yönetimi savaş suçu işlemiştir ve pratikte başarılmasada, insanlığın vicdanında yargılanacaktır.