3A4B8CA3-F2CC-407B-9180-71254F56C6CD

Hasan H. Yıldırım & Hüssein Erkan

Orta Doğu dünyası kapkaradır. Irkçılığın, şövenizmin, cihatizmin egemen olduğu, demokrasinin d’sinin okunmadığı kapkaranlık bir dünyadır. Hukukun olmadığı, keyfiyetin hakim olduğu, diktatörlerin at koşturduğu bir dünyadır. Milletlerin, azınlıkların milli egemenliğinin gasp edildiği birdünyadır. Katliamların, soykırımların günlük yaşamın birparçası olduğu bir dünyadır.

Bu dünyanın aydınlanması lazım. Orta Doğu’nun dünyasistemi ile uyumlu hale gelmesi için bu şarttır. Halkların özgürleşmesi buna bağlıdır. Fakat mevcut statüko dahası bundan çıkar sağlayan Türkiye, Suriye, İran ve Irak devletleri buna engeldir. Bu devletlerin hükmettiği toplumlar da bu engelin bir parçasıdırlar. Irkçı ve cihatçıdırlar. Devletçidirler. Çağdışı ve bağnazdırlar. Değişime açık değildirler.

Kürdler burada öncü rol oynayabilir. Çünkü Orta Doğu’da bunu yapacak olan yegane güç Kürdlerdir. Çünkü Kürdler değişime açık bir toplumdur. Güçlü, dinamik bir potansiyele sahiptir. Diri, atak savaşkan bir millettir. Her şeyden öte kaybedecekleri bir şeyleri yoktur. Ama kazanacakları koskoca bir dünya vardır. Yeter ki; Batı sistemi Kürdlere bu konuda destek versin. 1991 yılından bugüne kadarki gelişmelere bakıldığında, bu desteğin verildiği görülüyor.

Kürdler, değişime açık bir toplumdur. Seküller bir toplumdur. Batı değerleriyle kolayca uyum sağlayan bir toplumdur. Kadınlarımızın savaş alanında yaratığı destanlar bunun somut örneğidir. Orta Doğu toplumlarında olmayan güzel bir meziyettir. Bağımsızlığa, özgürlüğe olan tutkunun sonucudur. Dünya bunu gıpta ile seyretmektedir. Batı sisteminin Orta Doğu’ya yeni bir düzen verme istegi ile Kürd milletinin bağımsızlık ve özgürlük özlemi çakışmıştır. Bu önemli bir avantajdır. Kürd siyasal önderliği bunun kıymetini bilmelidir.

Kürdistan bir gül bahçesidir. Çok renklidir. Her dinin, mezhebin, sayısız azınlık milletin yaşadığı bir coğrafyadır. Kürd siyasal önderliği bu dinleri, mezhep ve azınlık milletleri demokrasi potasında eritir, herkesin kendini ifade edeceği bir hukuk oluşturursa; bu Orta Doğu’da bir model olur. Orta Doğu’yu karanlıktan aydınlığa taşıyacak proje budur. Bu proje bağımsızlığı öngörür. Ortak vatanı, ırkçı, cihatçı sömürgeci toplumlarla birlikte yaşamayı red eder. Fakat Kürdistan coğrafyasında yaşayan tüm renklerle, hukuk çerçevesinde, birarada insanca bir yaşamı öngörür. İşte Orta Doğu uygarlık projesi dediğimiz budur.

Gözemlediğimiz kadarıyla ABD’nin başını çektiği Batı sistemi, Kürdlere bu rolü biçmektedir. Gelişmeler objektif olarak değerlendirildiğinde bu gerçeklik kolayca görülür. Aslında bu proje Kürdistan’ın Güneyi’nde uygulanmaya koyuldu. Fakat Güney siyasal önderliği bu misyonu oynayamadı. Onlar oynayamayınca ABD bu işi Kürdistan’ın Güneybatısı’nda uygulamaya koydu. Orta Doğu uygarlık projesi şimdi Güneybatı Kürdleri ile inşa edilmektedir. Bu konuda önemli bir mesafenin alındığı da sevinçle gözlemliyoruz.

Bu proje için güçlü bir ordu oluşturulmuş ve bu ordunun dahada modernleşmesi için büyük bir çaba gösterilmektedir. Kürdistan’ın güneybatısındaki tüm millet, azınlık, din ve mezhepleri bir çatı altında toplamış, herkesin kendini ifade edeceği bir hukuk oluşturulmuştur.

Bu devrimsel gelişme Orta Doğu’yu karanlığa boğan statükocu devletleriTürkiye, Irak, İran ve Suriyekorkuya sevketmiştir. Uykularını kaçırmıştır. Ne yapacaklarını bilmez haldedirler. Var olup, olmama noktasındadırlar. İkide bir beka sorunudedikleri işte budur. Irak ve Suriyede spotlarının kolu, kanadı kırılmış durumdadır. İran ve Türkiye bunu nasıl aşabilirizin çabasını vermektedir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu devletlerin sistemi çağ ile uyum sağlayamamaktadır. Her halükarda tasfiye olunacaklardır. Kürdler burada önemli bir rol oynayacaktır. Hem kendileri tarih sahnesine bağımsız devlet olarak çıkacaklar, hem halkların kurtuluş yolunu açacaklar ve hem de kuracakları sistemle Orta Doğu halklarına model oluşturacaklardır. Bunu not edin. Kürdler bu rolü oynayacaktır.

Bu arada hemen heyecanlanmayın. Bu proje bugünden yarına gerçekleşmeyecektir. Kolay olmayacaktır. Zaman meselesidir. Önümüzde uzun bir yol var. Karşılarında savaştığımız devletler güçlü mekanizmalara sahiptir. Bunların yıpratılması, tasfiye edilmeleri epey zaman alacaktır. Bu sancılı, zorlu birsüreç olacaktır. Fakat her halükarda Kürd milleti bunu başaracaktır. Tabii ki bu, ABD’nin öncülük ettiği Batı sisteminin desteğiyle olacaktır. Gelecek bizimdir!

25 Eylül 2019