AD64B661-062E-4737-A065-228CFC6564E5

Nihat Veli Yüce

Mali sermayenin çocuklarının ittifakından oluşan (AKP-MHP-VP) saray rejimi, halka karşı top yekün gerici faşist saldırıyı başlattı. Talan ve yalan rejimi kayyım atamaları ile düğmeye bastı. Türkiye’yi büyük bir tiranlığa ve karanlığa götürecek sürecin startını vermiş oldu.

Türkiye’de devlet yönetimi kayyım atanan belediyelerde görüldüğü gibi soygun yönetimidir. Tespih, nazarlık, seccade ve yemek faturalarıyla soymaya kadar düşmüş bir devlet zevatının yönetimindedir. Türkiye bugün akla gelebilecek ne kadar iğrenç yöntem varsa hepsini tekmili birden devreye sokan, hırsızlık, soygun ve talanın, büyük yalanla örtüldüğü bir ittifakla yönetilmektedir. Nazi faşizminden ilhamını alan, bu gerici, faşist ittifak aynı zamanda, hırsızlardan oluşmuş yalan ve talan ittifağıdır.

İttifağın bir yanında dolar ve euro gözüyle insana ve doğaya bakan, para için doğayı ve insanı tahrip etmek için her türlü hile ve entrikada ustalaşmış cemaat-tarikat ittifağının sözcüsü AKP, diğer yanda uyuşturucudan, kadın ticaretine, haraç çeteciliğinden, çek senet tahsilatçılığına, silah kaçakçılığından, insan kaçakçılığına uzanan geniş bir yelpazede hayli uzman olan tetikçilerin temsilcisi MHP ve Türkiyede ne kadar faili meçhul cinayet, bombalama, işkence, kötü muamele, kitlesel katliam varsa hepsinin altında imzası olan cenahın yeni adresi Vatan Partisi’nden oluşan bir yalan ve talan ittifağı tarafından yönetilen ve ifadesini sarayda bulan bir devlet zevatı. Demokrasi karşıtı, soygun, talan ve yalanın efsunlanmış, yerli ve millilikle cilalanmış azgın faşizmi bir cephede birleşmiştir. Bunların topunun kitle desteği %40 civarındadır. Bu azınlık ittifakı, devlet imkanlarını kullanarak, her türlü talanla ve yalanla, azgın faşist konseptle top yekün saldırıya geçmiştir.

Diğer cephede halkın %60’lık çoğunluk kesimi vardır. Demokrasi cephesi içinde yer alması muhtemel olan bu çoğunluğun siyasi sözcüleri HDP bileşenleri dışında, dinamik ve mobilize bir örgütlülüğe sahip değildirler ve dağınıktırlar. Bu durum top yekün direniş ağının örülememesinde en büyük handikaptır. HDP bileşenlerinin tek başına direnişi yalan ve talan iktidarının faşist saldırılarını geriletmeye yetmemektedir. Muhalefetin dağınık olması ve ortak hareket etme becerisi gösterememesi azınlık iktidarının faşist saldırılarında ve coğrafyayı boydan boya soyup, çoraklaştırmasında elini rahatlatan en büyük etmendir.

Yalan ve talan iktidarı ömrünü sürdürmek için emperyalist efendilerin birinden diğerine koşan, bir onunla bir diğeriyle nikah kıyan yedi kocalı Hürmüz misali efendilerinin izin verdiği sınırlar içinde, barbarlığını, soygunu, talanı ve yalanı temel desturu haline getirmiş, para için satmayacağı hiç bir değeri olmayan gerici, faşist azınlık bloğudur. Çoğunluk bloğuna karşı bu güne dek görülmemiş çapta kapsamlı saldırıya başlamıştır. Demokrasi bloğunun dağınık ve kararsız kesimlerinin bu sersem durumundan faydalanmaktadır. Gerici faşist diktatörlüğün ömrünü uzatma ve kalıcılaştırma fırsatına dönüştürmektedir. CHP ve diğer muhalefet dinamikleri, bir an önce kendine gelmeli ve bu karasızlıktan sıyrılmalıdırlar, bir an önce harekete geçmelidirler. Aksi taktirde Türkiye, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş çapta büyük bir tiranlıkla karanlığa gömülecektir. Faşist blok yerel yönetimlerden başlayarak demokrasi bloğunun elindeki bütün mevzileri saray darbesiyle bir bir ele geçirerek ülkede bir sürek avı başlatacak bundan CHP ve bütün muhalefet dinamikleri nasibini alacaktır. Diyarbakır, Van, Mardin belediyelerine atanan kayyımlar başlangıçtır, devamı gelecektir.

Önümüzde iki seçenek vardır ülkeye ve halka ihanetin, talanın ve yalanın, zulmün ve zorbalığın oluşturduğu büyük karanlık olan saray ittifağının yanında mı yer alınacak, karşıdında mı yer alınacak. Bu tarihsel momentte iki cephe vardır. Üçüncü bir cephe yoktur. Saray gerici faşist bloğunun diktatörlüğümü? Demokrasi ve evrensel insani değerlermi? Mesele bu kadar nettir. CHP ve diğer muhalefet dinamikleri gün geçirmeden tavrını net beyan etmeli ve harekete geçmelidirler. Nazi Almanyasının yükselişinde koltuk değneği olan sosyal demokratlardan ibret almak durumundadırlar.

GERİCİ, FAŞİST BLOK TOP YEKÜN SALDIRIYI BAŞLATMIŞTIR, TOP YEKÜN KARŞI SALDIRI İÇİN ORTAK DİRENİŞ İÇİN, TAM ZAMANIDIR, YARIN ÇOK GEÇ OLACAKTIR.
29.08.2019