Erkan Polat Yazdı: KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN, ULUS DEVLETLER GERİCİLEŞİYORMU ?!!

 

972771F5-8B8E-4DAF-9C90-1DA02AE2E228

 

Kapitalizm 18.yüzyılda, içinde doğduğu ve onu ortadan kaldırdığı feodal krallıkların yerine, mülkünü koruyacak yeni devletlere ve askerlere ihtiyacı vardı. Egemen olduğu bölgeler içinde yaşayan kavimlerden aidiyet, egemen siyaset ilişkisinden, ulus devletler yarattı. Yarattığı devletleri ulusçu, egemen yeni vatan ve o vatanın milliyetçilik ideolojisini mitleştirmek içinde, kavimler tarihi üstünden var oluş gerekçesine uygun uluslar tarihine ve tarihi anlayışı dönüştürüp onu çıkarı için motife etmeye çalıştı ve ulus devlet yaratmada da başarılı oldu.

21.yüzyıl, ulus kimliğine ihtiyaç duymayan kapitalist mülkün, kendi yarattığı canavarıyla küresel çapta dönüşüm sorunu yaşıyor. Bu bazen içinden doğduğu ülkesinin başındaki klasik milliyetçi dinazor Trump, yada küreselliğe uyum sağlayamayan atıl ulus kapitalist devlet tüccar kasaba politikacılarına yani bizdeki Erdoğan’ları popülerleştiriyor.

Burada sorulacak en kıymetli soru, Marxs’tan buyana emek sermaye ilişkisinde sosyalizmin devrimci duruşu ve toplumsal dönüşümünde çağımızın Marxsistleri hangi yol ve koşulları ele alacağıdır. Çünkü hala 21. yüz yıl içinde ulus kimlik ilişkisinde ulusal sorun, devrimci durumunu rojavada olduğu gibi hala koruyor…

Ne dersiniz işler hiçte o kadar basit değil. Enternasyonalist iddasın da olan bir kişinin ulusal soruna gelince, kendi egemen ulus sömürgeci damarının kabardığı bir ideolojik duygusal ilişkisinde dengeleri yeniden inşasında, ulussuz dünya sınıf mücadelesinde, küresel kapitalizme karşı nasıl yerimizi alacağız sorunuyla karşılaşıyoruz.

Saadette gelirsek, uluslaşamayan uluslardan çok ulus devletlerin var oluş ve yok oluş ilişkisinde, atıl ulus devletler yalnızca kapitalizmin değil, sosyalistlerinde epey başını ağrıtacak gibi gözüküyor.

 

Erkan Polat