Merak edilen konulardan biri Bağdadinin kim olduğu. Deyim yerindeysedünyayı yakıp kavuran bu adam,nerden nasıl ve kimlerin desteğiyle isminden bu kadar bahsettirir oldu…Bin Laden’i bile çok geride bırakan namı nasıl oldu da bir anda herkesin hafızasına kazılır olu verdi…İbrahim Avad İbrahim el-Bedriyani Ebu Bekir el-Bağdadi, 1971 yılında Irak’ın Samarra kentinde, orta sınıf birailenin çocuğu olarak doğdu.

 

54259DC1-62D6-41A6-A865-CA2932E97D61

 

Nevzat Çwlikî- Mezopotamya24 Ebu Bekir el-Bağdadinin ailesi dindarlığıyla biliniyor ve ailenin parçası olduğuaşiret Hz Muhammed’in soyundan geldiğini iddia ediyordu.

Bağdadi gençlik yıllarında Kuranokuma konusunda tutkuluydu. Genç Bağdadiiçin şeriat kurallarına riayet de çok önemliydi.

Bağdadi üniversite eğitimi için İlahiyat alanını seçti.

1996’da Bağdat Üniversitesi’nin İslami Çalışmalar bölümünden mezun oldu.

Daha sonra ise Saddam İslami Çalışmalar Üniversitesi’nde Kuran çalışmalarıalanında 1999’da yüksek lisans, 2007’da doktorasını tamamladı.

Bağdadi lisans eğitiminin ardından 2004 yılına kadar ki dönemi Bağdatın Tobçimahallesinde, iki eşi ve altı çocuğuyla birlikte geçirdi.

Yerel bir camide mahallenin çocuklarına Kuran okuyordu. Aynı zamandacaminin futbol takımının da pavoritisiydi yani yıldızıydı.

Amcası, mezuniyeti sonrası dönemde Bağdadi’yi, Müslüman Kardeşlerhareketine katılmaya ikna etti.

Bağdadi kısa süre içinde, hareket bünyesindeki az sayıdaki, şiddet yanlısı ultra-muhafazakârın cazibesine katıldı ve Selefi cihatçılığı benimsedi.

2C650765-31A3-48E4-8314-363729CB849D

Bağdadi, 10 ay boyunca ABD’nin tevkif merkezinde tutuldu.

Siyasi eylemcilikten isyancılığa

Irak’ın 2003’te ABD öncülüğündeki güçler tarafından vurulmasından birkaç ay sonra Bağdadi, Ceyş Ehl el-Sünni ve el-Cemah adlı isyancı örgütün kurulmasınayardım etti.

ABD güçleri Şubat 2004’te Bağdadi‘yi Felluce kentinde tutukladı ve 10 ay boyunca kalacağı, Bucca Campındaki tevkif merkezine götürdü.

Tutukluk sürecinde Bağdadi, kendini dini konulara adadı, Cuma hutbesi okudu, mahkûmlara namaz kıldırdı ve onlara dersler verdi.

Rakip gruplar arasında ittifaklar kurulmasını sağladı

Onunla birlikte kalan mahkûmlardan birine göre Bağdadi, Saddam’a sadıkinsanlarla cihatçıların karışık kaldığı tevkif evindeki rakip gruplar arasındafaaliyet gösterme konusunda becerikliydi.

Bağdadi buradaki birçok grup arasında ittifaklar kurdu ve Kasım 2004’te serbestbırakılması ardından da onlarla iletişime devam etti.

Serbest kalmasından sonra Bağdadi, Ürdünlü Ebu Musab El-Zerkavi’nin başındaolduğu, El Kaide’nin yerel ayağı olan Irak El Kaidesi’nin sözcüsüyle temaskurdu.

Bağdadinin dini bilgisinden etkilenen sözcü, ultra-muhafazakâr İslamınilkelerine bağlı kalacak şekilde Irak El Kaidesi’nin propagandasını yapması içinonun Şam‘a gitmeye ikna etti.

Zerkavi, Haziran 2006’da bir ABD hava saldırısında öldürüldü ve yerine MısırlıEbu Eyyüp El-Masri geldi.

Aynı yılın Ekim ayında Masri, Irak El Kaidesi’ni dağıttı ve Irak İslam Devleti(IİD) örgütünü kurdu. Grup, özel olarak El Kaide’ye bağlılığını bildirmeyedevam etti.

56B0CD5B-E97A-4BDE-AED0-B30AB72BA90E

Bağdadi, Suriye’deki kaostan yaralanmak için 2011’de Suriye’deki üyelerineörgütlenme emri verdi.

Irak İslam Devleti’nin yeni emiri

Dini konulardaki yeterliliği ve Irak İslam Devleti’ni kuran yabancılarla, örgütedaha sonra katılan yerel Iraklılar arasında köprü kurmasındaki yeteneğiyleBağdadi, grup içinde istikrarlı bir şekilde yükseldi.

Önce örgüt bünyesindeki Şeriat Komitesi’nin yöneticisi oldu ve örgütün emirininEbu Ömer El-Bağdadi olmasını kararlaştıran 11 üyeli Şura Konseyi’ni seçti.

Bağdadi daha sonra örgütün Koordinasyon Komitesi’ne atandı ve grubunIrak’taki komutanlarının iletişimini denetledi.

Nusra Cephesi’nin kurulması

Örgütün kurucusu ve emirinin Nisan 2010’da ölmesinin ardından Şura KonseyiEbubekir El-Bağdadi‘yi yeni emir seçti.

Bağdadi, ABD ordusuna ait özel güçler tarafından büyük ölçüde yok edilenörgütü yeniden inşa etmeye koyuldu.

2011’de Suriye’deki kargaşadan yararlanmak isteyen Bağdadi, Suriye’deki örgütüyelerinden birine, Suriye’de gizlice Irak İslam Devleti’nin bir kolunu kurmasınıistedi.

Bu örgüt daha sonra Nusra Cephesi adıyla kamuoyu tarafından tanınacaktı.

IİD’nin IŞİD’e evrilmesi

Bağdadi kısa süre sonra Nusra Cephesi lideri Ebu Muhammed el-Colani ile anlaşmazlığa düştü.

Bunun nedeni, El-Colani’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı savaşanana akım Sünni muhaliflerle işbirliği yapmak istemesiydi.

Bağdadi ise Esad’la mücadelenin peşinden gitmeden önce kaba güce dayanarakbir devlet kurmak istiyordu.

2013 baharında Bağdadi, Nusra Cephesi’nin Irak İslam Devleti’ne katıldığını veortaya çıkan yeni örgütün adının IŞİD olduğunu açıkladı.

El Kaide lideri Zevahiri’ye başkaldırı

El Kaide lideri Ayman El-Zevahiri Bağdadiye, Nusra Cephesi’nin bağımsızlığınsağlamasını emretti. Bağdadi ise emri yerine getirmedi.

Şubat 2014’te Zevahiri IŞİD’i El Kaide’den çıkardı.

IŞİD buna Nusra Cephesi’yle çatışarak ve Suriye’nin doğusunda elinde tuttuğu, Bağdadinin sert dini kuralları dayattığı yerlerdeki gücünü pekiştirerek cevapverdi.

Buralardaki gücünü garantiye alması ardından Bağdadi adamlarına, Irak’ınbatısına doğru genişleme emri verdi.

AAF52554-A54C-4990-B158-D37E226B180C

IŞİD, El Kaide yönetimine meydan okuyarak kuruldu.

Halifelik ilanı

Temmuz 2014’te IŞİD Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u ele geçirdi.

Bundan kısa bir süre sonra da Bağdadihalifelikilan etti ve örgütün adınıİslam Devletiolarak değiştirdi.

Medya bugüne kadar Bağdadi’nin ölümü iddiasıyla ilgili çeşitli defalar haberleryayımladı ancak daha sonra bu bilgilerin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Ama eğer Bağdadi ölürse örgüt; yetenekli bir arabulucuyu, acımasız birsiyasetçiyi, bir din âlimini ve soylu kökleri olan bir kişiyi  kaybetmiş olacak.

Ölüp ölmediği hala tartişma konusu olan Bağdadi’in hakkında bir bilgi bulunmamakta.