Kadir DAĞHAN YAZDI: HER ŞEY NORMAL SEYRİNDE.


CC262B7A-E9D9-4939-BB92-0E49489312F9

Kadir DAĞHAN

Aslında her şey normal seyrediyor. Bu yüzden ne şaşırmaya ne de fazla kızgınlığa gerek yok. Annelere ilk kez hakaret edilmiyor. İlk kez evlat acısı yaşamıyorlar.
Anneler ilk kez yerlerde sürüklenmiyor, gazlanmıyor.
Etkili ve yetkili kişiler ilk kez tehdit etmiyor. Hep böyleydi ve devam ediyor.
Bu coğrafya da annelerin yaşadığı acıların ne tanımı yapıla bilinir ne de anlatıla bilinir.
Cesetleri sokaklarda çürütülen, çocuklarının parçalanmış bedenlerini eteklerinde toplamaya çalışan, evlatlarının bir kemiğine bile hasret bırakılan annelerin acıları nasıl anlatılabilir ki? Anlatılamaz. Anlatılamadı da.
Ağızlarından çıkan ilk sözün annelere küfürle başlandığı eril ve soylusu bol bir toplumda söylenecek çok şey var ama bir işe yaramayacaktır. Bu güne kadar yaramadı.
Temel böyle atılmış hedef buna göre belirlenmiş çünkü.
Bu aynı zamanda sonunda başlangıcıydı ama görülmek istenmedi.
Zira bir şeyler yok sayıldığında veya tüm enerji yok etmeye harcandığında yok sayanın bitişinin de olacağı hesap edilemedi.
Yaşayacak ve yaşatacak enerjinin kalmayacağı düşünülemedi.
Ne yazık ki bu coğrafya hep bu hesapsızlıklara kurban edildi.
Değerleri, inançları, kimlikleri, dilleri, bir türlü kurtulamadıkları tekçi paranoyalar uğruna yok saydıkları gün bilinen deyimle sistemin ayaklarına da kurşun sıkmışlardı.
Bu yüzden ülke hep aksak kaldı. Asla normal yürüyemedi.
Ne övmeler, övünmeler, ne yasak ve baskılar, ne şişirme tören ve zaferler işe yaramadı.
Bu gün geldiğimiz noktayı da böyle görmek gerekiyor.
Her şey devam eden sürecin bir parçasından başka bir şey değil.
Ancak bu kez oldukça farklı bir durum var.
Geldiğimiz nokta ülkenin onurlu ve aydınlık yüzü olan annelerin yok sayılmasına, hedef gösterilmesine kadar vardı. Küfürler, hakaretlerin ayarı iyice kaçtı.
Ne var ki farklı olduğu kadar daha acı bir durum da söz konusu.
Hakaret ve küfürler sadece belli bir kesimden gelmiyor.
Söz gelimi kendini bilmezin biri annelere hakaret ederken karşı olanlar da o kendini bilmezin annesini hedef alarak karşılık veriyorlar. Üstelik aynı dil ve aynı kavramlarla.
Dil ve özne aynı olduktan sonra zalimle farkımız nerede kalıyor?
Nitekim bu güne kadar çok söylendi, yazıldı, çizildi. Yararı olmadı.
Değişen bir şey de. Olmayacak da.
Kimin olursa olsun anne özelinde ve kadına küfür edenler bir değil milyon kez düşünmeliler.
Unutulmasın ki anneler bir aileyi ayakta ve bir arada tutan en temel unsurdur.
Sağlıklı bir toplumunda yürüyen ayakları, tutan elleri, bakan gözleridir onlar.
Hatta toplumun omurgasıdırlar. Anneleri yok sayanlar toplumun omurgasını kırmış olurlar.
Bu durumda ülke sadece aksamakla kalmaz. Yürüyemez de.
Omurgasız bir vücut ayakta nasıl ki duramazsa annelerin mutlu olmadığı bir ülke de yarınsız kalır. Ayrıca unutulmasın. Annelerin ahı başka bir şeye benzemez. Çok güçlüdür.
Tek değil tüm dillerden SELAM OLSUN onlara.