kürdistan haritası.jpgKürd siyaseti toptan “emperyalizm kötüdür,“ deyip anti-emperyalist bir politika yürütmemelidir. Böylesi bir politika Kürd milletine faydadan çok zarar veriyor.

 

Kuşkusuz buna itiraz edenler olacaktır. Haklı sebebleri de vardır. Çünkü Kürdistan’ı bölen ve sömürgecilerimiz arasında paylaştran emperyalist güçler oldu. Ki bu plan sadece emperyalist güçler tarafından gerçekleşmedi. Lenin’in başında olduğu SSCB’de çıkarları gereği olarak bunu uygun gördü. O süreçte bu güçlerin çıkarı bunu gerektiriyordu. Fakat o dönem de bile ABD’nin bu planı onaylamadığını biliyoruz.

 

Bunun üzerinde bir asır gibi bir zaman geçti. Ki emperyalizm bir sistem olmakla birlikte emperyalist güçler arasında da çıkar çatışmalarının olduğu gerçeği ortadadır. Zaten iki dünya savaşının nedeni de emperyalist güçler arasındaki çıkar çatışmaları değil mıydı?

 

Fakat bugün çıkarlar farklılaşmıştır. Genelde Orta Doğu, özelde Kürdistan’a giydirilmiş eski statükoda çıkarını görenler var, değişmesinden yana olanlar var. Rusya ve Avrupa, genelde Orta Doğu’ya, özelde Kürdistan’a giydirilmiş eski statünün devamından, ABD ise değişiminden çıkarını görmektedir. Bu nedenle sömürgecilerimize saldırmaktadır. Diğerleri ise mevcut statükonun korunmasından yanadırlar.

 

Şuan genelde Orta Doğu ve özelde Kürdistan üstünde bu güçler ve bölgedeki güçlerin çatışmasının nedeni budur.

 

Burada soru şudur: Kürdler süren savaşta kiminle stratejik ittifak yapmalıdır?

 

Kürd politik çevreleri, tüm emperyalist güçlerin politikalarını masaya yatırmalıdır. Hangisinin politikası Kürd millet çıkarıyla uyum sağladığını ortaya çıkarmalıdır. İşte burada politikasını inşa etmelidir.

 

1991 yılından bu yana süreci incelediğimizde Kürd millet çıkarına ABD’nin cevap verdiğidir. Kürdistan’ın Güneyi ve Güneybatısı’ndaki kazanımlar bu politikanın sonucudur. Buna pek yakın bir zamanda Kürdistan’ın Doğusu da eklenecektir. Sonra sıra Kuzeye gelecektir.

 

ABD tarafından yürürlülüğe konulan plan budur. Ki bu plan Kürd millet çıkarlarına uygundur. Bu planın başarısı halinde, ki buna kuşku duymuyoruz, bağımsız Kürd devleti doğacaktır.

 

Kürd politik çevreleri bunu görmeli ve buna uygun programını yapmalı ve kendini buna göre pratikleştirmelidır.

 

25 Temmuz 2018