Halkların demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Av. Mensur IŞIK Muş’un Bulanık ilçesi belediyesine el koyulup kayyum atanmasından sonra yaşanan sorunları meclise taşıdı .

D6F8DAED-22F4-41A8-A2CF-6DC07A7B6E2B

Fecri DOST – Mezopotamya24 

Halkların demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Av. Mensur IŞIK Muş’un Bulanık ilçesi belediyesine el koyulup kayyum atanmasından sonra yaşanan sorunları meclise taşıdı .  Mansur ışık,  içişleri Bakanı  Süleyman Soylu’nun yanıtlaması üzerine Meclis’e bir soru önergesi sundu.

Önerge şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Süleyman SOYLU tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                                            Av. Mensur IŞIK

                                                                                                                             MUŞ Milletvekili

Muş Bulanık Belediyesi 15/08/2016 tarihinde resmi gazete yayınlanan 674 sayılı KHK ve 10/11/2016 tarihinde aynen kabul edilen mevzuat değişikliği ile kamuoyunda kayyum olarak bilinen atanmış belediye başkanı tarafından yönetilmektedir. Kayyum atanan belediyelerdeki seçilmişlerin siyasi kimlikleri göz önüne alındığında yerlerine atama yapılanlardan birkaç belediye başkanı ile meclis üyesi dışında neredeyse tamamının DBP üyesi belediye başkanları veya meclis üyeleri oldukları çok sayıda basın organında dile getirilmiş ve bu uygulama BM dâhil çok sayıda uluslararası rapora konu olmuştur.  Seçim bölgemde atanmış yerel yöneticilerin ve bunlara bağlı kurumların halkla temasının neredeyse olmadığı, ikametgâhlarının beton bloklarla çevrildiği, belediye binalarının halk için ulaşılabilir olmaktan çıktığı belirtilmektedir. Bu şekilde yönetilen ilçelerden biri olan Bulanık’ta birsüredir içme suyu sıkıntısı da yaşandığı tarafımıza iletilmiştir. Yaşam için temel ihtiyaç olan içme suyu sorunun acil olarak çözülmesi ilçe halkının beklentisidir.

Bu bağlamda;

1. Bulanık ilçesinde içme suyu dâhil temel belediye hizmetlerinin yetersizliğine dair bakanlığınıza hangi şikâyetler iletilmiştir? Bu şikâyetlere için bakanlığınız tarafından hangi işlemler uygulanmıştır?
2. Muş ili Bulanık ilçesinde içme suyu sıkıntısı yaşanmasının gerekçesi nedir?
3. Muş ili Bulanık ilçesinde içme suyu sorununun ne zaman çözülmesi planlanmaktadır?
4. Bulanık belediyesine ait bütçenin yüzde kaçı ilçenin altyapısı için kullanılmaktadır?